Sezónní svoz odpadů

Vytisknout
Kategorie: Sezónní svoz odpadů

Technické služby Moravská Třebová s.r.o.budou opět rozmisťovat .

Kontejnery a vlečky budou přistavovány za stálého dozoru pracovníků Technických služeb v pracovních dnech od 14:00 do 17:00 hod a v sobotu od 8:00 do 12:00 hod. Všichni pracovníci jsou seznámeni a proškoleni, které druhy odpadu mohou přebírat, a proto dbejte jejich pokynů a nepožadujte nakládku jiných druhů odpadů než je uvedeno.

Kontejnery a vlečky nejsou určeny k odložení směsného komunálního odpadu z domácností (k tomu slouží Vaše soukromé popelnice) ani k odložení tříděných odpadů (papír, plast, sklo - k tomu jsou určeny kontejnery rozmístěné po městě).

Zároveň upozorňujeme občany, že nebudou ani sbírány jakékoliv stavební odpady (vybouraná bytová jádra, suť, eternit, lepenka,…), odpady z automobilů (pneumatiky, olejové filtry, provozní tekutiny) nebo odpady tekuté (chemikálie, barvy, oleje).
Tyto odpady je možno uložit za úhradu na sběrovém dvoře na ulici Zahradnická, který je pro občany otevřen ve středu od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 hod a v sobotu od 8:00 do 14:00 hod.