tne6jfh

Image

Projekty a spolupráce

EUROKLÍČ

Jsme zapojeni do mezinárodního projektu EUROKLÍČ. Euroklíč je speciální klíč, kterým se otvírá speciální zámek – „eurozámek“. Záměrem je zajistit osobám se sníženou schopností pohybu rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení (např. výtahů, svislých a schodišťových plošin, veřejných toalet apod.) na celém území ČR tím, že budou tato zařízení osazena jednotným zámkem.
V Moravské Třebové se nachází na 5 místech – toaletách. Jedná se o veřejné WC na zámku Moravská Třebová a na autobusovém nádraží. Dále pak WC v Moravskotřebovském aquaparku, na zimním stadionu a v budově Městského úřadu na ul. Olomoucká.
Image

Více informací:

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE

Dlouhodobě spolupracujeme s Úřadem práce ČR. V rámci této spolupráce společnost mimo jiné vytváří pracovní místa pro několik osob na veřejně prospěšné práce (VPP), na jejichž mzdu Úřad práce přispívá. Veřejně prospěšné práce jsou časově omezené pracovní příležitosti vytvořené především pro obtížně umístitelné a dlouhodobě nezaměstnané uchazeče o zaměstnání evidované ÚP.

Image
logo
Zahradnická 1412/21,
571 01 Moravská Třebová