tne6jfh

Image

Ostatní služby

Správa městských komunikací

Spravujeme městské komunikace vč. chodníků, mostů apod.

Dle potřeby probíhají běžné opravy komunikací – opravy výtluků, drobné asfaltování, předláždění chodníků, opravy obrubníků apod.

V rámci údržby komunikací se provádí i běžná kontrola dopravního značení. V případě potřeby probíhají opravy svislého i vodorovného značení nebo instalace nového značení.

Vlastníme i přenosné dopravní značení, které je využíváno při dočasných úpravách provozu, haváriích apod.

Zimní údržba

Zimní údržba města probíhá podle platného plánu zimní údržby místních komunikací v Moravské Třebové pro danou zimní sezónu, která trvá od 1. 11. do 31. 3.

Plán údržby ke stažení v PDF

Jedná se o činnosti, kterými se zajišťuje sjízdnost a schůdnost místních komunikací:

  • prohrnování sněhu,
  • ruční odklízení sněhu – zastávky, lávky, schody a další prostranství,
  • posyp komunikací směsným posypem nebo posypovou solí.

Používaná technika:

  • 1x sypač MAN,
  • 3x traktor se zadní radlicí,
  • 2x zametací koště se sypačem,
  • 2x ruční komunální koště,
  • 2x malotraktor s radlicí,
  • 1x MAGMA s šípovou přední radlicí a sypačem,
  • nakladač.

logo
Zahradnická 1412/21,
571 01 Moravská Třebová