tne6jfh

Image

Ostatní služby

Úklid města

Úklid městských komunikací probíhá celoročně dle potřeby – strojní čištění komunikací, blokové čištění komunikací a parkovišť.

Denně probíhá i ruční úklid zaměřený na drobné dočišťování, zejména v centru města. Ruční úklid probíhá i v sobotu, v letních měsících i v neděli.

Denně probíhá odvoz odpadu z odpadkových košů rozmístěných po městě. Kromě cca 260 běžných odpadkových košů jsou po městě rozmístěny i speciální koše na psí exkrementy se schránkami na sáčky.

Zároveň se při úklidu dle potřeby odstraňuje i jiné nepravidelné znečištění (na kontejnerových stáních, černé skládky).

Pravidelně také probíhá čištění dešťových vpustí.

Péče o mobiliář

Pečujeme o městský mobiliář, který představují odpadkové koše, lavičky, stojany na kola, zábradlí apod. Probíhá u nich pravidelná kontrola stavu a v případě potřeby je zajištěna oprava, příp. výměna.

logo
Zahradnická 1412/21,
571 01 Moravská Třebová