tne6jfh

Image

Sběrový dvůr

Informace pro občany Moravské Třebové

Odstranění odpadu na sběrovém dvoře (SD), překladišti a kompostárně
  • Občan Moravské Třebové musí pro bezplatné odložení komunálního odpadu předložit kartičku na SD (k vydání v sídle společnosti TSMT po předložení OP).
  • Pro odstranění zpoplatněných druhů odpadů platí ceník vyvěšený v areálu SD.
  • Na SD lze odevzdat odpad pouze v přiměřeném množství (max. přívěs za osobní vozidlo, užitkový vůz do 3,5 t). Pro větší množství odpadu si občan musí zajistit odstranění odpadu jiným způsobem (např. objednat si službu přistavení kontejneru).
  • Obsluha SD je oprávněna v odůvodněných případech odmítnout převzetí odpadu.

Sběrový dvůr Moravská Třebová

Adresa:
Zahradnická 21, 571 01 Moravská Třebová

Provozní doba:
pondělí 13:00 - 17:00
středa 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
čtvrtek a sobota 8:00 - 14:00

Sběrový dvůr Boršov

Adresa:
parc. č. 3808/7, k. ú. Boršov u Moravské Třebové

Provozní doba:
sobota 8:00 – 12:00 (1x za 2 týdny)

Překladiště a kompostárna Hamperk

Adresa:
za M. Třebovou, směr z ul. Jevíčské na Rozstání

Provozní doba:
dle domluvy

Ve dnech státních svátků jsou pracoviště UZAVŘENA

(pokud není uvedeno jinak)

Seznam odpadů, které je společnost TSMT oprávněna odebírat, je k nalezení v elektronické podobě na stránkách webové aplikace ISOH (Informační systém odpadového hospodářství) MŽP ČR.

Důležité informace – STAVEBNÍ ODPADY

  • Pro přijetí stavební suti (kat. č. 170107) je nutno doložit vyplněný a podepsaný dokument Čestné prohlášení původce odpadu – stavební suť.
  • Čestné prohlášení obsahuje jméno původce odpadu, název druhu odpadu, katalogové číslo odpadu, místo vzniku odpadu, datum předání odpadu a prohlášení, že se nejedná o odpad nebezpečný a že neobsahuje nebezpečné složky.
  • Formulář čestného prohlášení k dispozici na požádání v elektronické podobě na email: sekretariat@tsmt.cz.

Stavební odpad s azbestem (kat. č. 170605) lze předávat:

  • pouze ve středu od 8 do 12 hod. na SD v Moravské Třebové,
  • zabalený do pytlů (big bagů). Pytle lze zakoupit i u obsluhy SD.
logo
Zahradnická 1412/21,
571 01 Moravská Třebová