tne6jfh

Image

Ostatní služby

Pronájem reklamních ploch na VO

Společnost Technické služby Moravská Třebová s.r.o. nabízí pronájem reklamních ploch na sloupech veřejného osvětlení v Moravské Třebové za účelem umístění jednorázové krátkodobé reklamy. 

Maximální počet reklamních tabulí: 50 ks
Maximální doba umístění reklamních tabulí: 4 týdny
Maximální formát reklamních tabulí: A1

Instalaci reklamy provádí objednatel na své náklady.
Objednatel odpovídá za bezpečné a řádné osazení a odstranění po skončení objednané doby umístění.
Umístěná reklama nesmí ohrožovat chodce ani dopravu.

Omezení reklamy – volby
Pro reklamu spojenou s volebními subjekty platí následující omezení:
Maximální počet reklamních tabulí: 10 ks
Maximální doba umístění reklamních tabulí: 1 týden
Maximální formát reklamních tabulí: A2

O podmínkách pronájmu se lze informovat telefonicky, emailem nebo osobně v sídle společnosti na adrese Zahradnická 21.

Ceník

Ceník ke stažení v PDF
ceník - Image
logo
Zahradnická 1412/21,
571 01 Moravská Třebová