tne6jfh

Image

MESOH

Evidenční systém odpadového hospodářství

Motivační a Evidenční Systém pro Odpadové Hospodářství

Systém MESOH spočívá v zavedení tzv. D2D (door-to-door) systému, tedy sběru tříděného odpadu od domů, a optimalizaci sběrných míst na sídlištích. Tento styl sběru je možné realizovat buďto formou pytlů nebo barevných popelnic, na sídlištích formou kontejnerů. Tříděný i směsný odpad je evidován formou čárových/QR kódů. Díky této evidenci lze získat přehled o jednotlivých tocích odpadů.

Snížení donáškové vzdálenosti a motivace formou slevy z poplatku za odpady vede občany k zodpovědnějšímu nakládání se svým odpadem, nárůstu produkce tříděných odpadů a naopak pokles produkce směsného komunálního odpadu. S touto změnou také přichází nárůst odměn za tříděný odpad (výkup druhotných surovin, odměna EKO-KOM atd.) a zpravidla pokles nákladů na svoz směsného komunálního odpadu (v závislosti na domluvě se svozovou firmou).

Každý občan Moravské Třebové se může přihlásit do svého odpadového účtu.

Přihlašovací údaje byly občanům zaslány poštou při zavedení systému v roce 2017.

Přihlašovací údaje pro nově vzniklá stanoviště lze získat u pracovnic Odboru majetku města Moravská Třebová.

MOJEODPADKY

Informace o systému MESOH se dozvíte i z několikadílného „seriálu“ na našem Youtube kanálu:  

https://www.youtube.com/channel/UCM2j4ztPSlmyk9cjsADULkw

logo
Zahradnická 1412/21,
571 01 Moravská Třebová