tne6jfh

Image

Ostatní služby

Správa Cesty od renesance k baroku

V Moravské Třebové na Vás čeká historicko-naučná stezka v délce 1,5 km. Její realizace je spojená s obnovou významných architektonických a uměleckých objektů, které se na ní nacházejí. Mapuje cestu od renesančního jádra k baroknímu vrcholu nad městem.

Projekt realizovaný pro širokou turistickou veřejnost přinese zajištění lepší dostupnosti zejména barokních památek za hradbami města, k nimž dlouhá desetiletí vedla prašná a nekvalitní cesta.

Projekt vychází z renesanční filosofie humanismu. S renesančním humanismem v umění se setkáváme takřka po celé Moravě. Moravská Třebová je jedna z nejvýznamnějších ukázek tohoto období. Velmi hodnotný je projekt i z hmotné stránky, kam přinesl rekonstrukci renesančních a barokních památek, vybudování zámeckých zahrad jako stvořených pro odpočinek a nabití se novou energií. Významnou roli v projektu sehrávají také renesanční myšlenky a myšlení, tedy renesanční duše spojená s určitým místem a lidmi. Inspirací pro tvůrce projektu se stala jedna z největších filozofických děl světa, kniha J. A. Komenského – Labyrint světa a ráj srdce. Dominantní je symbolika nezvratného plynutí času, labyrintu, osob Všudybuda, Poutníka a Mámení.

Turista tak při putování po Cestě od renesance k baroku objeví nejen unikátní architektonické památky, historii a starší kulturu, ale zároveň renesanční myšlenky posunuté do současnosti.

Projekt byl slavnostně otevřen 11. května 2013 na zámeckém nádvoří v Moravské Třebové.

Celý projekt je rozdělen na několik částí, a to:

 • Stavební část,
 • Restaurování,
 • Vstupní brána,
 • Propagace projektu,
 • Naučná publikace,
 • Informační kiosky,
 • 3D digitální model,
 • Film a spoty.

Revitalizace kulturně-historických a technických památek, které mají bezprostřední vazbu na rozvoj cestovního ruchu v regionu. V rámci projektu bylo revitalizováno sedm památkově chráněných objektů:

 • zámek, zámecké zahrady,
 • opevnění pod zámkem (hradby),
 • „Schody mrtvých“ vedoucí na Křížový vrch,
 • Lapidárium na Křížovém vrchu,
 • obnova kaple č. III. v areálu Křížového vrchu,
 • obnova kaple č. IV. v areálu Křížového vrchu,
 • sousoší Kalvárie.

Brána času
Prostorová skulptura postavená vedle parkoviště pod zámkem tvoří osu ul. Bránské s nasměrováním sever-jih podle návrhu architektky Markéty Veselé. Vnitřní prostor brány tvoří časová osa významných dat v historii města Moravská Třebová. Osa s letopočty je vinuta ve spirále po betonových pražcích a žebrech brány. Venkovní pravoúhlý tvar brány střídá v jejím interiéru dynamická křivka. Tyto použité linie naznačují posun uměleckého jazyka a myšlení od přímější kresby renesance k zaobleným tvarům baroka.

logo
Zahradnická 1412/21,
571 01 Moravská Třebová